Avís legal

AVÍS LEGAL i CONDICIONS D’ÚS

El present Avís Legal regula l’ús de la pagina web www.totvicienbici.com, (en endavant la Pàgina) titularitat de Pons Penedès, s.l.

Per l’utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa per part de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’estableixin per la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina. En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstindres d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

Responsable 

Propietari: Pons Penedès, s.l.

C/Nord, 30

08720 – Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 818 05 54

E-mail: info@totvicienbici.com

CIF: B-58577214

Restriccions de responsabilitat   

Malgrat que mantenim el contingut del lloc amb detall, no assumim cap garantia en quant a l’absència d’errors i precisió dels seus continguts. Per la present excloem expressament tota responsabilitat per danys sorgits directa o indirectament del ús d’aquest lloc a menys que sigui per negligència greu o actes dolosos per part de TOT VICI EN BICI

TOT VICI EN BICI tampoc serà responsable directa ni subsidiàriament de:

. La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat del funcionament de la Pàgina.

. Els casos en que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi a missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

. Els vicis o defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició

. La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la Pàgina o dels serveis ofertats, això com tampoc de la veracitat o exactitud. PC-SAT no controla la utilització que els usuaris en fan de la Pàgina, ni garantitza que ho facin conforme a l’establert en el present Avís Legal.

. L’actualització dels continguts oferts als apartats de notícies.

. La remissió de butlletins de notícies per part d’un usuari a un tercer sense haver-ne obtingut el seu consentiment.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

. Dels continguts introduïts, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a TOT VICI EN BICI per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.

. De la realització de qualsevol mena d’actuació il·legal, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

Avisos sobre protecció de dades

Totes les dades personals facilitades per vostè en aquest lloc web seran emprats exclusivament per la seva atenció individual i per sotmetre’l ofertes i no seran transmesos a tercers. Declarem per la present que aquestes dades seran tractades confidencialment conforme a les directives de protecció de dades.

Avís sobre links o enllaços a la pàgina

Donat que la nostra Pàgina pot contindre enllaços o links a d’altres pàgines externes o llocs de tercers, desitgem remarcar expressament que no tenim cap mena d’influència en el disseny i/o continguts de les pàgines insertades mitjançant enllaços en el nostre lloc i totes les subpàgines.

Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni son objecte de controls per part de TOT VICI EN BICI. En qualsevol cas, TOTVICI EN BICI no podrà ésser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que n’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal. TOT VICI EN BICI recomana la lectura de les condicions d’us i la política de privacitat d’aquests llocs. Aquesta declaració es vàlida per a tots els enllaços inserits en aquest lloc i pel contingut de totes les pàgines a les que s’accedeixi mitjançant enllaços o baners.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de TOTVICI EN BICI haurà de comunicar-ho, obtenint-ne el consentiment exprés per crear l’enllaç. TOT VICI EN BICI es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb la seva Pàgina.

Menors de Edat  

Queda prohibit l’accés i us del portal a menors d’edat no autoritzats. TOT VICI EN BICI recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin menors a càrrec, que serà exclusivament seva la responsabilitat de determinar quins serveis i/o continguts son apropiats per l’edat d’aquests. TOT VICI EN BICI els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i blocar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins son els continguts i serveis d’Internet als que poden tenir accés els menors.

Avisos sobre marques   

Totes les marques, noms, denominacions socials o comercials, i referències de productes i serveis, i el seu contingut, son propietat dels seus titulars respectius i amb caràcter general no seran identificats com a tals en aquesta Pàgina. Per tant, la falta d’identificació no suposa que es tracti d’un nom lliure, no protegit, en el sentit del dret de marques.

Us de Tecnologia COOKIE

TOT VICI EN BICI es reserva el dret d’utilització de les anomenades “cookies” per qualsevol us que se’n faci a la Pàgina. En aquest sentit s’informa als usuaris que la informació que pot obtindre’s ve referida a les pàgines visitades, nacionalitat del visitant, això com la seva adreça IP. TOT VICI EN BICI informa que aquestes dades seran utilitzades únicament amb finalitats estadístiques per millorar el rendiment de la Pàgina, de forma que no s’utilitzen amb cap altra finalitat.

No obstant això, se n’informa als usuaris de la possibilitat de des habilitar l’ús de cookies al seu ternimal informàtic, de forma que es prega la consulta de la configuració del navegador al dispositiu de l’usuari. En aquest cas, pot ser que la Pàgina no mostri totes les seves funcionalitats.

Propietat Intel·lectual i Industrial   

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, això com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant-ne prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per us personal, excloent-ne per tant qualsevol mena d’ús comercial de la informació que se’n mostra.

TOT VICI EN BICI no garantitza que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per part de l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts es sota la responsabilitat de l’usuari, malgrat que TOT VICI EN BICI desenvoluparà els seus millors esforços per, donat el cas, subsanar-ho o actualitzar-ho.

Es concedeix el dret de reproducció del contingut de la Pàgina sempre que es respectin les següents condicions:

. Que sigui compatible amb els fins de TOT VICI EN BICI.

. Que es realitzi amb ànim d’obtenir-ne la informació continguda i no amb propòsit comercial.

. Que cap dels elements continguts al lloc web, com ara dades, documents, informació, gràfics o imatges, siguin modificats en cap forma. TOT VICI EN BICI es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Pàgina o a la configuració i presentació d’aquesta.

Competència

El present Avís Legal es troba redactat en Català, i sotmès a la legislació vigent. Per qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina, les parts , amb l’acceptació de les clàusules del present Avís legal es sotmetran als jutjats de Vilafranca del Penedès.

 

Copyright

© Copyright 2019 TOT VICI EN VICI. Tots els drets reservats. Els continguts d’aquest lloc estan protegits pels drets d’autor. TOTVICI EN BICI, el seu propietari, o els seus socis (proveïdors, fabricants, etc.) son titulars de tots els drets. Sense el permís exprés de TOT VICI EN BICI es prohibeix qualsevol ús dels continguts d’aquest lloc més enllà dels límits dels drets d’autor.